cənab

cənab
is. <ər.>
1. köhn. Görünüşündən cəmiyyətin imtiyazlı təbəqəsinə mənsub şəxsə oxşayan adam. Bir cənab içəri daxil oldu. Bu cənab kimdir? // Ümumiyyətlə hörmət, sayğı məqamında işlədilir. Biz axund cənablarının fərmayişini axıradək təsdiq edirik. C. M.. <Sərnişin:> . . Görünür, sən həmişə faytonda gəzmiş cənablardansan. . Qant..
2. İmtiyazlı cəmiyyətə mənsub şəxslərə, eləcə də başqa dövlətlərin nümayəndələrinə və ya vətəndaşlarına nəzakətlə müraciət forması. Cənab səfir. Cənab general. // Bəzən istehza, kinayə ilə deyilir. Bu cənablardan hər şey gözləmək olar. – <Mirzə Abbas:> Cənab naçalnik, bizim şəriətimizdə keflənmək məndir və siz cənabın hüzurunda mən o qələti eləmərəm və edə bilmərəm. C. M..
3. Müsəlmanlarda: təzim ifadəsi olaraq Allahın, peyğəmbərlərin və ya müqəddəs sayılan şəxslərin adlarının əvvəlinə gətirilir; həzrət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • NAB Crystal Radio Awards — logo The NAB Crystal Radio Awards are presented annually by the National Association of Broadcasters to American radio stations. The award was established in 1987 to recognize radio stations for year round commitment to community service.[1]… …   Wikipedia

 • NAB Show — Status Active Venue Las Vegas Convention Center Location Las Vegas Country USA …   Wikipedia

 • Nab Scar — from Rydal Water with rainbow Nab Scar …   Wikipedia

 • Nab — may refer to: National Australia Bank, one of the Big 4 Australian banks National Association of Broadcasters Nab Tower, a lighthouse in England The Nab, a fell in the English Lake District New American Bible, Catholic bible translation most… …   Wikipedia

 • Nab Nam Pai — (Пай,Таиланд) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: 510 Moo 8 T.Viangtai , MaeHongS …   Каталог отелей

 • NAB Building — AMP Building General information Type Office tower Location Cnr Collins St and Elizabeth Street …   Wikipedia

 • Nab|a|te|an — Nab|a|tae|an or Nab|a|te|an «NAB uh TEE uhn», noun. 1. a member of an ancient Arabian people whose kingdom extended from Syria in the west to the Persian Gulf in the east. 2. the language of the Nabataeans, an Aramaic dialect …   Useful english dictionary

 • Nab|a|tae|an — or Nab|a|te|an «NAB uh TEE uhn», noun. 1. a member of an ancient Arabian people whose kingdom extended from Syria in the west to the Persian Gulf in the east. 2. the language of the Nabataeans, an Aramaic dialect …   Useful english dictionary

 • Nab — (n[a^]b), n. [Cf. {Knap}, {Knop}, {Knob}.] 1. The summit of an eminence. [Prov. Eng.] Halliwell. [1913 Webster] 2. (Firearms) The cock of a gunlock. Knight. [1913 Webster] 3. (Locksmithing) The keeper, or box into which the lock is shot. Knight.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Nab — Nab, v. t. [imp. & p. p. {Nabbed} (n[a^]bd); p. pr. & vb. n. {Nabbing}.] [Dan nappe, or Sw. nappa.] 1. To catch or seize suddenly or unexpectedly. [Colloq.] Smollett. [1913 Webster] 2. To capture; to arrest; as, the police nabbed the culprit… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • NAB — may stand for: Name and address book National Assessment Bank, an internal exam used by the Scottish Qualifications Authority National Association of Broadcasters, the industry group representing the commercial radio stations and television… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”